Proj. Atelier Pucher
fot. Janusz Marynowski
Proj. Atelier Pucher
Proj. Atelier Pucher
Proj. Atelier Pucher

Projekt

W 2010 roku został rozstrzygnięty międzynarodowy, dwuetapowy konkurs architektoniczny na projekt nowej sali koncertowej dla ponad 1800 widzów oraz zagospodarowanie architektoniczne nieruchomości przy ul. Grochowskiej 272. Jury konkursu, spośród 138 nadesłanych prac wybrało, jako najlepszą, pracę autorstwa Atelier Thomas Pucher z Grazu. W 2015 roku w obecności Prezydent m.st. Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz, architekt Thomas Pucher i dyrektor Sinfonii Varsovii Janusz Marynowski podpisali umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe zostały zakończone w kwietniu 2021 r. Harmonogram rozpoczęcia robót budowlanych w drugiej połowie 2022 roku. Zakończenie pierwszego etapu robót budowlanych i otwarcie trzech frontowych budynków od ul. Grochowskiej nastąpi w 2025. Zakończenie drugiego etapu robót budowlanych i otwarcie sali koncertowej planowane jest w końcu 2029 roku.

Celem projektu jest stworzenie nowego centrum kulturalnego miasta – skupionego wokół Sinfonii Varsovii. W zamierzeniu centrum będzie nie tylko atrakcyjnym miejscem dla prezentacji muzyki poważnej i innych gatunków sztuki, lecz również miejscem spędzania czasu wolnego. Do podstawowych założeń projektu należy renowacja i adaptacja na nowe funkcje 5 zabytkowych budynków dawnego instytutu Weterynarii, budowę największej w Polsce sali koncertowej na 1877  miejsc (będącej twórczą integracją układu shoe box i vinneyard) oraz stworzenie przestrzeni ogrodowej i jej połączenie z przylegającym do centrum parkiem. Integralną częścią projektu będzie spektakularna, „zawieszona” ponad 3 m nad ziemią, ażurowa rama, z ukrytymi w jej wnętrzu schodami prowadzącymi na taras spacerowy na jej szczycie.