fragment-fotoplanu-warszawy-z-1935-widoczne-zabudowania-parceli-instytutu-weterynaryjnego-oraz-dzialki