Nowy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Z dniem 23 maja 2017 r wszedł w życie nowy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pozwalający na dalsze prace przy budowie siedziby Sinfonii Varsovii.

Mocy prawnej nabrała uchwała Rady m.st Warszawy w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Ronda Wiatraczna część II (uchwała nr XLVII/1134/2017 z dn. 6.04.2017 r.)

Uchwalenie nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego to jeden z kamieni milowych w procesie realizacji planowanych zmian w obrębie nieruchomości przy ul. Grochowskiej 272, użytkowanej od 2010 r. przez Sinfonię Varsovię. Podjęta przez Radę m.st Warszawy uchwała pozwala na kontynuacje prac projektowych wykonywanych przez Atelier Thomas Pucher z Grazu oraz złożenie przed końcem 2017 r. wniosku o pozwolenie na budowę dla inwestycji polegającej na przebudowie i rewaloryzacji 5 zabytkowych obiektów dawnego Instytutu Weterynarii, realizację nowego zagospodarowania terenu oraz budowę nowej sali koncertowej na 1850 miejsc.

Inwestycja budowy nowej siedziby Sinfonii Varsovii jest realizowana dzięki wsparciu finansowym organizatora – m.st. Warszawy, w ramach Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m. st Warszawy oraz zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja zabytkowych obiektów oraz budowa Sali koncertowej przy ul. Grochowskiej na potrzeby Sinfonii Varsovii.