fot. Janusz Marynowski

Zakończyliśmy prace projektowe

Wraz z początkiem kwietnia 2021 roku odebraliśmy ostatnią część dokumentacji projektowej, na którą składają się w szczególności projekty wykonawcze i specyfikacje techniczne adaptacji pięciu zabytkowych budynków dawnego Instytutu Weterynaryjnego, projekty nowego budynku z salą koncertową, ramy oraz ogrodu na 2.6 h terenie użytkowanym przez Sinfonię Varsovię. Prace nad zakończonym etapem trwały od 22 października 2015 r., dnia podpisania umowy dotyczącej prac projektowych pomiędzy Atelier Thomas Pucher a Sinfonią Varsovią.

Wysoki stopień skomplikowania rozwiązań projektowych, jak również ogromna skala samego projektu obejmującego trudną adaptację pięciu zabytkowych budynków oraz najbardziej skomplikowany element projektu, czyli wnętrze nowej sali koncertowej, wymagał wielu dodatkowych miesięcy pracy, uzgodnień, badań i prób akustycznych. Mimo wielu trudności takich, jak uchylenia na początku prac projektowych miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wielomiesięcznych starań o zwiększenie budżetu projektu czy pandemia, zamykamy ważny rozdział. To jednak nie koniec procesu. Przed nami kolejne miesiące pracy poświęcone postępowaniom przetargowym oraz przygotowaniu i rozpoczęciu robót budowlanych. Zgodnie z decyzją m.st. Warszawy, organizatora Sinfonii Varsovii, właściciela nieruchomości i finansującego projekt w 2022 r., planujemy przystąpić do realizacji robót budowlanych dotyczących trzech zabytkowych budynków położonych tuż przy ul. Grochowskiej.