Aktualizacja harmonogramu inwestycji

  • 14 czerwca 2018 – podjęcie uchwały Rady m.st. Warszawy o zmianach w budżecie miasta, które pozwoliły na przyjęcie projektu budowlanego i złożenie wniosku o pozwolenie na budowę Sinfonia Varsovia Centrum,
  • 11 lipca 2018 – przyjęcie przez Sinfonię Varsovię projektu budowlanego opracowanego przez Atelier Thomas Pucher,
  • kwiecień 2019 –  uzyskanie pozwolenia na budowę,
  • kwiecień 2021 – zakończenie prac projektowych,
  • początek 2022 rozpoczęcie robót budowlanych,
  • początek 2024 – zakończenie pierwszego etapu robót budowlanych i otwarcie trzech frontowych budynków od ul. Grochowskiej
  • 2026zakończenie drugiego etapu robót budowlanych i otwarcie sali koncertowej