Aktualizacja harmonogramu inwestycji

  • 14 czerwca 2018 – podjęcie uchwały Rady m.st. Warszawy o zmianach w budżecie miasta, które pozwoliły na przyjęcie projektu budowlanego i złożenie wniosku o pozwolenie na budowę Sinfonia Varsovia Centrum.
  • 11 lipca 2018 – przyjęcie przez Orkiestrę projektu budowalnego opracowanego przez Atelier Thomas Pucher.
  • listopad 2018 – przewidywany termin uzyskania pozwolenia na budowę.
  • sierpień 2019 – planowany termin zakończenia prac nad dokumentacją przetargową w tym projektami wykonawczymi przez Atelier Thomas Pucher.
  • sierpień 2019 – ogłoszenie przetargu na wybór generalnego wykonawcy robót budowlanych.
  • kwiecień 2021 – zakończenie I etapu budowy, obejmującej obiekty zabytkowe położone najbliżej ulicy Grochowskiej – dwóch pawilonów i budynku głównego.
  • listopad 2024 – zakończenie II etapu budowy, obejmującej pozostałe dwa obiekty zabytkowe (oficyny), budynek sali koncertowej, zagospodarowanie terenu i ramę.