Aktualizacja harmonogramu inwestycji

  • 14 czerwca 2018 – podjęcie uchwały Rady m.st. Warszawy o zmianach w budżecie miasta, które pozwoliły na przyjęcie projektu budowlanego i złożenie wniosku o pozwolenie na budowę Sinfonia Varsovia Centrum,
  • 11 lipca 2018 – przyjęcie przez Orkiestrę projektu budowlanego opracowanego przez Atelier Thomas Pucher,
  • kwiecień 2019 –  uzyskanie pozwolenia na budowę,
  • luty 2020 – planowany termin zakończenia prac nad dokumentacją przetargową, w tym projektami wykonawczymi przez Atelier Thomas Pucher,
  • marzec–wrzesień 2020 – ogłoszenie i przeprowadzenie postępowania przetargowego,
  • październik 2020 – rozpoczęcie realizacji robót budowlanych,
  • październik 2022 – zakończenie I etapu budowy, obejmującej obiekty zabytkowe położone najbliżej ulicy Grochowskiej – dwóch pawilonów i budynku głównego,
  • luty 2025 – zakończenie II etapu budowy, obejmującej pozostałe dwa obiekty zabytkowe (oficyny), budynek sali koncertowej, zagospodarowanie terenu i ramę.