Mamy pozwolenie na budowę!

Prezydent m.st. Warszawy wydał pozwolenie na budowę Sinfonia Varsovia Centrum – nowego muzycznego miejsca dla Warszawy, skupionego wokół Sinfonii Varsovii. Ta inwestycja to jeden z flagowych projektów Programu Rewitalizacji Pragi, o ogromnym znaczeniu dla rozwoju prawobrzeżnej Warszawy.

Kolejne etapy procesu inwestycyjnego obejmują: zakończenie prac nad projektami wykonawczymi i dokumentacja przetargową (luty 2020), ogłoszenie i przeprowadzenie postępowania przetargowego (marzec–wrzesień 2020), a następnie rozpoczęcie realizacji robót budowlanych w październiku 2020 roku. Zakończenie pierwszego etapu robót budowlanych obejmującego modernizację trzech zabytkowych budynków przy ul. Grochowskiej, nastąpi w październiku 2022 roku. Zakończenie drugiego etapu robót budowlanych i otwarcie sali koncertowej planowane jest w lutym 2025 roku.

Inwestycja Sinfonia Varsovia Centrum jest realizowana przez samorządową instytucję kultury Sinfonia Varsovia oraz finansowana z budżetu m.st. Warszawy. Na ten cel zabezpieczono ok. 632 mln zł.