Pozytywna decyzja Rady Miasta: ruszamy z budową!

15 grudnia Rada m.st. Warszawy podjęła decyzję, która pozwoli nam na kontynuowanie inwestycji Sinfonia Varsovia Centrum, ważnego elementu Zintegrowanego Programu Rewitalizacji. Przegłosowane zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Warszawy 2023–2050 objęły przesunięcie środków finansowych z drugiego etapu inwestycji na pierwszy. Oznacza to, że w najbliższym czasie dokonamy wyboru generalnego wykonawcy, podpiszemy z nim umowę, a następnie rozpoczniemy prace.

W pierwszym etapie do 2025 roku zaadaptujemy trzy zabytkowe, ponad 120-letnie budynki: pałac oraz dwa pawilony dawnego Instytutu Weterynaryjnego od strony ul. Grochowskiej. Znajdą się w nich przestrzenie edukacyjne i dwie małe sale koncertowe, gdzie odbywać się będą kameralne występy oraz realizowane będą projekty edukacyjne skierowane do różnorodnej publiczności. Pozwoli nam to na realizację całorocznego sezonu artystycznego – po raz pierwszy w prawie 40-letniej historii orkiestry. Przestrzenie te do czasu ukończenia całej inwestycji z powodzeniem będą służyć muzykom orkiestry do ćwiczeń i prób. Powstaną tutaj również m.in. kawiarnia, restauracja i księgarnia muzyczna.

Podjęte w tym etapie prace obejmą również m.in. wstępne zagospodarowanie terenu pod planowany ogród i postawienie fundamentów ażurowej ramy okalającej całość parku (stanowiącej ważny element koncepcji architektonicznej kompleksu) oraz lokalizację podjazdu Kiss and Ride od strony ul. Terespolskiej.